Skip to content Skip to footer

Rois Dijital Ajans Kısaca “Rois Dijital Ajans” ve “Firmamız” olarak anılır. Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Rois Dijital Ajans ve dev.rois.co web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder. Kullanıcıların kendisine dev.rois.co adlı web sitesi (“Web Sitesi”) veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar Rois Dijital Ajans ‘in malıdır ve onun tarafından işletilir. Rois Dijital Ajans , fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 Rois Dijital Ajans , üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri, Rois Dijital Ajans ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Rois Dijital Ajans’in belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

1.6 Müşteri sorumlulukları arasında firmayı karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlendiği takdirde hesap sorgusuz ve sualsiz olarak sunucularımızdan silinerek, tüm hizmetleri geri iade yapılmaksızın kapatılacaktır.firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.

BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1 Rois Dijital Ajans , site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

KAYIT VE GÜVENLİK

4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Rois Dijital Ajans sorumlu tutulamaz.

İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU/SANAL SUNUCU HİZMETLERİ)

5.1 İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting/web sunucusu hizmeti; temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Rois Dijital Ajans sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir.

5.2 MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı,Rois Dijital Ajans’un hizmet süresi boyunca, olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir.

5.3 MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

– Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

– Donanım arızaları,

– Periyodik Bakım prosedürleri veya veri merkezinin zaman zaman üstlendiği onarımlar,

– Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Rois Dijital Ajans’un kontrolü dışındaki veya Rois Dijital Ajans tarafından öngörülemeyen nedenler.

5.4 MÜŞTERİ, Rois Dijital Ajans’un vermiş olduğu web hosting/sunucu hizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

5.5 Rois Dijital Ajans, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

5.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satın almakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7 MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine web yayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.8 Rois Dijital Ajans, Sağladığı hizmet içerisinde bulunan müsteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri tamamıyla müşteriye aittir. Rois Dijital Ajans hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Rois Dijital Ajans sorumlu degildir. Verilerin yedeklenmesi tamamıyla müşterinin sorumluluğundadır.

Yasak materyaller;

– Topsite’lar

– IRC script’leri, bot’ları

– Proxy script’leri/anonimleştiriciler

– Korsan yazılım/warez

– Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)

– AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

– IP Tarayıcılar

– Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları

– Mail Bomber’lar/Spam Script’leri

– Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

– Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)

– Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

– Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

– Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

– Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz

– Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

– Piyasayı belirleyen bankların programları

– Çekiliş/kumar siteleri

– MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

– Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

– Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

– Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

– Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

– Mailer Pro

– Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

– Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

– IRCD (irc server’ları)

– IRC script’leri/bot’ları

– Korsan Yazılım/Warez

– IP Tarayıcılar

– Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

– Mail Bomber’lar/spam script’leri

– Escrow hesabı

– Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

– Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

– Çekiliş/kumar siteleri

– Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

– Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

– Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

– Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

– Mailer Pro

– Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

– Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

5.9 Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.10 Rois Dijital Ajans servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir. Müşteri bunun bilincindedir.

5.11 Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

5.12 İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil Rois Dijital Ajans hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. Rois Dijital Ajans sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. Rois Dijital Ajans sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

5.13 Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. Rois Dijital Ajans dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

5.14 Rois Dijital Ajans , MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

5.15 MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabı altından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

5.16 MÜŞTERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR;

Web sitelerinin ve veri tabanlarının bağımsız arşiv, yedek kopyalarını temin etmek, istemek, saklamak ve korumak. Web barındırma sistemleri, istenmeyen veya ön görülemeyen bazı durumlarda işlevselliğini yitirebilir, zarar görebilir veya veri kaydı yaşatabilir. Rois Dijital Ajans her ne kadar yedekleme konusunda güçlü ve köklü tedbirler almış olsa da, Müşteri tüm web sitesi dosyalarının ve veri tabanlarının yedeklerini tarafınca almak, saklamak ve korumakla yükümlüdür. Aksi durumda, yaşanacak zarar ve ziyandan Rois Dijital Ajans sorumlu değildir. Müşteri bunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Web sitelerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.

Web sitelerinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek.

5.17 MÜŞTERİ, web hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrar talep edilir.

5.18 Müşterinin yoğun ve fazla olarak hat kullanımı, işlemci kullanımı, disk kullanımı veya disk okuma yazma kullanımı gibi kaynaklardan aşırı kullanımı olması durumunda Rois Dijital Ajans hiçbir bildirim uygulamaksızın hizmeti kısıtlama yada tamamen iptal etme hakkına sahiptir ve MÜŞTERİ hiçbir para, geri ödeme veya herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul etmektedir.

DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

6.1 MÜŞTERİ, Rois Dijital Ajans’un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Rois Dijital Ajans ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Rois Dijital Ajans ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

6.2 MÜŞTERİ, Rois Dijital Ajans’un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Rois Dijital Ajans’un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

6.3 Talep eden her kim olursa olsun Rois Dijital Ajans’un hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Rois Dijital Ajans yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri’nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

6.4 Rois Dijital Ajans, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Rois Dijital Ajans’a ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Rois Dijital Ajans, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

6.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

TEKNİK DESTEK

7.1 Rois Dijital Ajans, Müşteri’nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ürün/hizmet’in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında “ücretsiz destek” sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet’e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün Rois Dijital Ajans tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, “Web Yazılımları” hizmeti alanında, Rois Dijital Ajans’dan almış olduğu ürün/hizmet’in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri’ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Rois Dijital Ajans’un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin “standart işleyişi dışında kalan” tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Rois Dijital Ajans’un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

7.3 Müşteri, tüm destek taleplerini Rois Dijital Ajans web sitesi üzerinde bulunan “teknik destek sistemi” üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

7.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde Rois Dijital Ajans tarafından yanıtlanacaktır.

MÜCBİR SEBEP

8.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

9.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

10.1 Rois Dijital Ajans , dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

11.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Rois Dijital Ajans’un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI

13.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;

Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde’nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

13.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;

Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına (domain adresi) lisanslanmaktadır. Lisanslama işleminden sonra, hiçbir koşulda tekrar alan adı (domain adresi) değiştirilemez. Müşteri bunu önceden kabul ve taahhüt eder.

13.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;

Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını hiçbir koşulda bir başkasına devir/transfer edemez, bir başkasına satamaz. Müşteri, bunu önceden kabul ve taahhüt eder.

13.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;

Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

13.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.

– Her türlü sunucu (fiziksel sunucu, sanal sunucu, hosting) hizmetleri.

– Alan adı tescil hizmetleri.

– SEO & SEM & Site Optimizasyon Hizmetleri,

– Reklam yönetimi, sosyal medya yönetimi, e-ticaret yönetimi ve diğer tüm dijital pazarlama hizmetleri.

– Web Yazılım ve WordPress Temaları,

– Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.

13.6 Firmamız, sistemimiz üzerinde kredi kartı, banka kartı ve diğer kartlar ile ödeme yapabilmeniz için PAYTR.COM firması ile anlaşmıştır ve kredi kartı/Banka Kartı ve diğer ödeme kartları ile yapmış olduğunuz ödemelerde hiçbir şekilde kart bilgileriniz sistemimizde kayıtlı kalmamaktadır ve PAYTR.COM üzerinden yapılan her alışverişiniz 3D SECURE güvencesi ile yapılmaktadır. (3D SECURE, kartınızın kayıtlı olduğu telefon numarasına bankanız tarafından gönderilen ve sadece sizin bilebileceğiniz şifre ile alışverişinizi tamamlamaktır. Böylelikle hiçbir ödeme sizin isteğiniz dışında gerçekleştirilemez.) Bu sebeple ödeme sonrasında, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Isparta Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.